Dasar Privasi

FXOpen Markets Limited ialah sebuah syarikat yang berdaftar di Nevis di bawah nombor berdaftar C42235, mempunyai alamat berdaftarnya di P.O. Box 590, Springates East, Government Road, Charlestown, Nevis. Untuk tujuan Dasar Privasi ini syarikat akan dirujuk sebagai "FXOpen", "kami" atau "kami".

Kami menyediakan pelanggan kami dengan kontrak pertukaran asing (FX) dan kontrak untuk perbezaan (CFD) perdagangan dan perkhidmatan eDompet berkaitan daripada www.fxopen.com.

Polisi ini menetapkan asas yang mana maklumat peribadi yang kami kumpulkan daripada anda, atau yang anda berikan kepada kami, akan diproses oleh kami. Sila baca perkara berikut dengan teliti untuk memahami pandangan dan amalan kami mengenai maklumat peribadi anda dan cara kami akan menanganinya. Dengan menggunakan laman web kami, anda bersetuju untuk terikat dengan dasar privasi ini.

Privasi

Kami tahu bahawa anda prihatin dengan cara kami menangani maklumat peribadi anda. Kenyataan privasi ini menetapkan dasar semasa kami dan menunjukkan komitmen kami terhadap privasi anda. Hak anda selanjutnya dan kewajipan kami berkenaan dengan pengumpulan dan berurusan dengan maklumat peribadi anda didedahkan dalam Akta Privasi 1993.

Tujuan pemprosesan Maklumat

Kami dikehendaki mengekalkan maklumat peribadi tertentu tentang individu bagi tujuan memenuhi kewajipan operasi dan undang-undang kami (untuk membuka akaun, berurus niaga dengan berkesan dan untuk melindungi aset dan privasi anda). Kami menyedari kepentingan pengendalian yang betul dan sah terhadap maklumat peribadi kerana ia membantu mengekalkan keyakinan dalam organisasi kami dan memastikan hasil yang cekap dan berjaya apabila menggunakan maklumat ini.

Sebaik sahaja anda membuka eDompet dan akaun dagangan dengan kami, anda memberikan maklumat peribadi anda kepada FXOpen Markets Limited. Kami mengumpul maklumat peribadi anda untuk memberikan anda perkhidmatan kami seperti yang dinyatakan dalam Perjanjian Pelanggan kami, Syarat Penggunaan eWallet dan dokumen lain yang mengawal selia hubungan perniagaan kami dengan anda yang diterbitkan di www.fxopen.com/en/policy. Kami hanya menggunakan maklumat peribadi yang sesuai untuk memberikan anda perkhidmatan dan keselamatan yang berkualiti tinggi. Sebagai contoh, kami mungkin menggunakan maklumat yang dikumpul daripada anda untuk mengesahkan identiti dan maklumat hubungan anda dan untuk mewujudkan hubungan perniagaan dengan anda. Kami juga boleh menggunakan maklumat ini untuk menubuhkan dan menyediakan akaun dagangan anda, mengeluarkan nombor akaun dan kata laluan selamat, mengekalkan aktiviti akaun anda dan menghubungi anda dengan maklumat akaun. Kami juga menggunakan maklumat peribadi anda untuk memproses dan melaksanakan pesanan dagangan anda. Kami juga mungkin menggunakan maklumat peribadi anda untuk menerima atau menghantar bayaran kepada anda / daripada anda. Dalam kes ini, kami mungkin berkongsi maklumat peribadi anda dengan pembekal pembayaran luar, yang anda gunakan untuk memproses pembayaran kepada kami / daripada kami, contohnya: bank anda, institusi perbankan yang sepadan, penyedia perkhidmatan pembayaran. Semua maklumat ini membantu kami meningkatkan perkhidmatan kami dan memaklumkan anda tentang produk, perkhidmatan atau promosi baharu yang mungkin menarik minat anda.

Prinsip pemprosesan Maklumat

Semua maklumat peribadi adalah:

 • Diproses secara adil dan sah;
 • Diproses untuk tujuan tertentu yang sah;
 • Mencukupi, relevan dan tidak berlebihan;
 • Tidak disimpan lebih lama daripada yang diperlukan;
 • Diproses mengikut hak individu (subjek data);
 • Selamat; dan
 • Tidak dipindahkan ke negara lain tanpa perlindungan yang mencukupi.

Maklumat Peribadi Kami Kumpul

Kami mungkin mengumpul dan memproses data berikut tentang anda:

 • Maklumat yang anda berikan dengan mengisi borang di tapak web kami, dalam e-mel, melalui panggilan, dalam sembang langsung kami, pusat sokongan;
 • Maklumat terkini tentang diri anda, jika anda mendaftarkan butiran peribadi anda untuk menggunakan perkhidmatan kami;
 • Maklumat yang anda berikan kepada kami dalam permohonan yang kami minta anda isikan;
 • Butiran lawatan anda ke tapak web kami, butiran e-mel anda, panggilan dan permintaan yang dihantar melalui sembang langsung, pusat sokongan, termasuk, tetapi tidak terhad kepada: maklumat trafik, maklumat lokasi, weblog dan maklumat komunikasi lain, sumber yang anda akses , peranti dan perkhidmatan yang anda gunakan untuk menghubungi kami.

Maklumat peribadi yang kami kumpulkan daripada pelanggan kami, proses dan kawalan untuk menyediakan perkhidmatan kami, termasuk:

 • nama, tarikh lahir, alamat;
 • butiran hubungan, seperti: alamat e-mel, nombor telefon, alamat pos, messenger dan/atau ID rangkaian sosial;
 • maklumat kewangan: sumber dana yang anda deposit atau berniat untuk mendepositkan kepada kami, sumber kekayaan, baki anda dengan kami;
 • pekerjaan dan nama majikan;
 • maklumat pembayaran: jumlah deposit dan pengeluaran, tarikh pembayaran, bank dan institusi pembayaran lain yang terlibat dalam proses pembayaran;
 • maklumat perdagangan: pesanan dan keputusan pelaksanaannya;
 • maklumat teknikal seperti alamat IP anda yang digunakan untuk mengakses tapak web dan perkhidmatan kami, log aktiviti anda dalam sistem kami.
 • Memandangkan kewajipan kami di bawah peraturan AML/CFT masing-masing, kami juga mengumpul, memproses dan menyimpan dokumen, yang pelanggan berikan kepada kami untuk mengesahkan maklumat peribadi yang dinyatakan di atas. Ini termasuk: pasport, lesen memandu dan salinan ID lain, bil utiliti atau dokumen lain yang mengesahkan alamat pelanggan, bank atau penyata institusi kewangan lain, dokumen yang mengesahkan sumber dana dan/atau sumber kekayaan dsb. Sila rujuk www.fxopen.com/ms/aml-policy.

  Kami juga mengumpul maklumat tentang pelanggan dan pelanggan semasa, masa lalu dan bakal, pelawat laman web, dsb. yang berurusan dengan kami. Maklumat ini mungkin termasuk maklumat yang diperlukan untuk berkomunikasi dengan anda, termasuk nama, alamat surat-menyurat, nombor telefon, alamat e-mel dan maklumat lokasi anda.

  Kami juga mungkin meminta maklumat daripada anda apabila anda melaporkan masalah dengan tapak web kami. Jika anda menghubungi kami, kami mungkin menyimpan rekod surat-menyurat itu. Kami juga mungkin meminta anda melengkapkan tinjauan yang kami gunakan untuk tujuan penyelidikan, walaupun anda tidak perlu menjawabnya.

  Anda mempunyai pilihan tentang maklumat yang kami kumpulkan. Apabila anda diminta memberikan maklumat peribadi, anda boleh menolak. Tertakluk kepada peruntukan polisi ini yang dinyatakan di bawah, anda juga berhak meminta FXOpen memadam maklumat peribadi anda, menghentikan penyebaran maklumat selanjutnya dan berkemungkinan menyebabkan pihak ketiga menghentikan pemprosesan maklumat. Penarikan balik persetujuan tidak menjejaskan kesahihan pemprosesan berdasarkan persetujuan sebelum penarikannya. Walau bagaimanapun, jika anda memilih untuk tidak memberikan maklumat yang diperlukan untuk menyediakan perkhidmatan atau ciri atau menarik balik maklumat yang masih berkaitan dengan tujuan asal pemprosesan, anda mungkin tidak dapat menggunakan perkhidmatan atau ciri tersebut.

  Maklumat yang kami kumpulkan bergantung pada konteks interaksi anda dengan FXOpen, pilihan yang anda buat, termasuk tetapan privasi anda, dan perkhidmatan serta ciri yang anda gunakan. FXOpen hendaklah mematuhi peraturan yang terpakai kepada penyedia perkhidmatan kewangan, termasuk peraturan AML/CFT. Akibatnya, kami perlu mengumpul, memproses dan menyimpan maklumat peribadi anda untuk memenuhi keperluan perundangan yang berkenaan. Keengganan anda untuk memberikan kami maklumat peribadi dalam beberapa kes boleh menyebabkan pembekuan akaun anda dengan kami dan dana yang disimpan pada akaun tersebut. Dalam keadaan tertentu, kami juga akan melaporkan aktiviti anda dan maklumat peribadi masing-masing kepada pihak berkuasa.

  Maklumat peribadi mungkin terdiri daripada maklumat yang disimpan di atas kertas, komputer atau media elektronik lain yang kesemuanya dilindungi di bawah perundangan berkaitan.

  Hak Anda

  Sebagai subjek data yang memberikan maklumat peribadinya kepada kami, anda berhak untuk:

  • dapatkan daripada kami maklumat sama ada maklumat peribadi anda sedang diproses oleh kami. Anda juga boleh mengakses maklumat peribadi anda dan meminta kami untuk memberikan anda salinan maklumat peribadi anda;
  • dapatkan daripada kami tanpa kelewatan yang tidak wajar pembetulan maklumat peribadi yang tidak tepat. Anda juga mempunyai hak untuk melengkapkan maklumat peribadi yang tidak lengkap;
  • tertakluk kepada peraturan perlindungan maklumat yang terpakai kepada anda, anda boleh meminta daripada FXOpen untuk memadamkan maklumat peribadi anda tanpa kelewatan yang tidak wajar. Permintaan hendaklah dibuat atas alasan undang-undang yang disediakan dalam peraturan perlindungan maklumat yang terpakai kepada anda, yang termasuk antara lain:
  • maklumat peribadi tidak lagi diperlukan berhubung dengan tujuan ia dikumpul atau sebaliknya diproses;
  • anda menarik balik persetujuan anda yang mana pemprosesan itu berdasarkan kepada peruntukan peraturan perlindungan maklumat yang terpakai kepada anda dan jika tiada alasan undang-undang lain untuk pemprosesan;
  • anda membantah pemprosesan menurut peraturan perlindungan maklumat yang berkenaan dan tidak ada alasan sah yang mengatasi pemprosesan, atau subjek maklumat membantah pemprosesan;
  • maklumat peribadi telah diproses secara tidak sah;
  • maklumat peribadi perlu dipadamkan untuk mematuhi kewajipan undang-undang di Kesatuan Eropah atau undang-undang yang tertakluk kepada FXOpen.

  Anda juga harus memberi perhatian bahawa sebagai penyedia perkhidmatan kewangan, kami akan menyimpan sebahagian daripada maklumat peribadi anda untuk mematuhi cadangan FATF, peraturan pencegahan pengubahan wang haram 2011, Peraturan dan Perintah Berkanun No. 46 Tahun 2011, Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Akta Melawan Pembiayaan Keganasan 2009 dan perundangan lain yang terpakai. Permintaan anda untuk memadamkan maklumat peribadi anda tidak akan menjejaskan bahagian maklumat peribadi tersebut.

  • tertakluk kepada peraturan perlindungan maklumat yang terpakai kepada anda, anda boleh meminta daripada FXOpen untuk menyekat pemprosesan maklumat peribadi anda dalam kes berikut:
  • ketepatan maklumat peribadi dipertikaikan oleh anda, untuk tempoh yang membolehkan kami mengesahkan ketepatan maklumat peribadi anda;
  • pemprosesan maklumat peribadi anda adalah menyalahi undang-undang dan anda menentang pemadaman maklumat peribadi anda dan sebaliknya meminta sekatan penggunaannya;
  • FXOpen tidak lagi memerlukan maklumat peribadi untuk tujuan pemprosesan, tetapi ia diperlukan oleh anda untuk penubuhan, pelaksanaan atau pembelaan tuntutan undang-undang;
  • Anda membantah pemprosesan menurut peraturan perlindungan maklumat yang terpakai sementara menunggu pengesahan sama ada alasan sah kami mengatasi alasan anda.
  • anda akan dimaklumkan oleh kami sebaik sahaja sebarang pembetulan atau pemadaman maklumat peribadi atau sekatan pemprosesan kepada setiap penerima yang maklumat peribadi telah didedahkan berlaku;
  • menerima maklumat peribadi anda, yang diberikan kepada FXOpen, dalam format berstruktur, biasa digunakan dan boleh dibaca mesin dan anda mempunyai hak untuk menghantar maklumat tersebut kepada mana-mana pihak ketiga. Anda juga boleh meminta kami untuk menghantar maklumat peribadi anda secara terus daripada FXOpen kepada orang lain sekiranya orang lain tersebut menyokong format maklumat dan sambungan selamat yang digunakan oleh FXOpen untuk menghantar maklumat tersebut;
  • Bantah, atas alasan yang berkaitan dengan situasi tertentu anda, pada bila-bila masa memproses maklumat peribadi anda. Jika anda berbuat demikian, FXOpen tidak akan memproses maklumat peribadi anda melainkan kami menunjukkan alasan sah yang menarik untuk pemprosesan yang mengatasi kepentingan, hak dan kebebasan anda atau untuk penubuhan, pelaksanaan atau pembelaan tuntutan undang-undang. Alasan sedemikian termasuk antara lain tanggungjawab FXOpen yang timbul daripada peraturan AML/CFT;
  • Anda mempunyai hak untuk tidak tertakluk kepada keputusan berdasarkan pemprosesan automatik semata-mata, termasuk pemprofilan, yang menghasilkan kesan undang-undang mengenai anda atau mempengaruhi anda dengan ketara. Walau bagaimanapun, kami boleh berbuat demikian jika ini perlu untuk memasuki, atau melaksanakan, kontrak antara kami. Kami menggunakan sistem maklumat automatik, yang mengumpul dan memproses maklumat peribadi anda dan membuat pra-keputusan berkenaan dengan perjanjian dengan anda atau meminta maklumat tambahan daripada anda untuk melaksanakan kewajipan kami di bawah perjanjian dengan anda.

  Sebab kami berkongsi maklumat peribadi anda

  Kami berkongsi maklumat peribadi anda dengan kebenaran anda atau jika perlu untuk menyelesaikan sebarang transaksi atau menyediakan sebarang perkhidmatan yang anda minta atau dibenarkan (mendebit dan mengkreditkan akaun anda, melaksanakan pesanan dagangan anda, memberikan sokongan kepada anda dsb.).

  Untuk menyediakan perkhidmatan kami kepada anda, kami berkongsi maklumat peribadi anda dengan rakan kongsi, vendor dan pembekal perkhidmatan kami, termasuk pembekal dan vendor IT dan perisian. Kami juga mungkin berkongsi maklumat peribadi anda dengan orang ketiga dan pihak berkuasa jika dikehendaki oleh undang-undang, sebagai tindak balas kepada proses undang-undang, untuk melindungi pelanggan kami, untuk mengekalkan keselamatan perkhidmatan kami dan untuk melindungi hak atau harta FXOpen.

  Kami tidak menjual, melesenkan, memajak atau sebaliknya mendedahkan maklumat peribadi anda kepada mana-mana pihak ketiga atas sebarang sebab, kecuali seperti yang diterangkan di bawah.

  Kami berhak untuk mendedahkan maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga apabila dikehendaki berbuat demikian oleh undang-undang kepada pengawalseliaan, penguatkuasaan undang-undang atau pihak berkuasa kerajaan yang lain. Kami juga mungkin mendedahkan maklumat anda sekiranya perlu kepada agensi pelaporan kredit atau kutipan. Kami juga mungkin mendedahkan maklumat anda kepada pihak ketiga yang tidak berkaitan jika perlu untuk melindungi hak atau harta FXOpen.

  Kami berkongsi maklumat peribadi anda dengan bank dan institusi pembayaran, yang memproses pembayaran anda kepada/daripada kami. Lazimnya, kami berkongsi nama, alamat, butiran hubungan (e-mel) anda dan jumlah pembayaran kepada/daripada anda. Pendedahan sedemikian dibuat semata-mata untuk memberi anda keupayaan untuk mendepositkan pengeluaran dana kepada/daripada kami.

  Kami mungkin berkongsi maklumat peribadi anda dengan pihak ketiga yang bertindak sebagai pembekal kecairan kami. Sebaik sahaja kami melindung nilai kedudukan anda dengan pembekal kecairan luar, mereka boleh mengakses maklumat mengenai pesanan dagangan anda, termasuk jenis derivatif yang didagangkan, jumlahnya.

  Maklumat peribadi anda mungkin dikongsi dengan vendor perisian dan pembekal perkhidmatan IT kami termasuk penyedia platform dagangan Semasa menyediakan FXOpen dengan perisian, pengubahsuaian, pelaksanaan dan vendor IT sokongannya mungkin mempunyai akses kepada sistem maklumat kami daripada sistem dan lokasi mereka. Akibatnya, beberapa maklumat peribadi anda bergantung pada sistem tempat ia disimpan mungkin didedahkan kepada vendor IT kami. Kami mengehadkan akses vendor IT sedemikian kepada sistem maklumat kami mengikut kemampuan kami. Walau bagaimanapun, situasi mungkin timbul bahawa dalam proses penyelenggaraan perisian (pengubahsuaian fungsi perisian, memindahkan maklumat kepada versi perisian baharu, membetulkan pepijat dsb.) vendor dan/atau pembekal IT mendapat akses kepada pangkalan data di mana maklumat peribadi anda berada. disimpan.

  Sesetengah vendor IT bertindak sebagai penyedia teknologi kami berdasarkan model perniagaan perisian-sebagai-perkhidmatan (SAAS). Dalam kes ini, FXOpen menggunakan sistem maklumat mereka yang dipasang pada persekitaran perkakasan mereka. Masing-masing, pangkalan data kami mungkin disimpan pada pelayan vendor tersebut. Dalam kes ini, kami mengehadkan akses menggunakan peraturan pengurusan bersepadu, yang menyekat akses vendor kepada maklumat yang disimpan oleh pelanggannya (FXOpen).

  Untuk membantu kami meningkatkan perkhidmatan kami kepada anda, kami mungkin melibatkan perniagaan lain untuk membantu kami menjalankan fungsi dalaman tertentu seperti pemprosesan akaun, perkhidmatan dan sokongan pelanggan, tinjauan kepuasan pelanggan atau aktiviti pengumpulan maklumat lain yang berkaitan dengan perniagaan kami. Kami juga mungkin menyediakan pihak dengan maklumat pelanggan daripada pangkalan data kami untuk membantu kami menganalisis dan mengenal pasti keperluan pelanggan dan memberitahu pelanggan tentang tawaran produk dan perkhidmatan. Penggunaan maklumat yang dikongsi adalah terhad kepada pelaksanaan tugas yang kami minta dan bukan untuk tujuan lain.

  Menurut undang-undang yang terpakai, kami dikehendaki memuat naik maklumat dagangan anda (pesanan dagangan dan/atau kedudukan) bersama-sama dengan beberapa maklumat peribadi anda (nama dan/atau UID) ke penyimpan maklumat dagangan. Kami memeterai perjanjian dengan depositori antarabangsa yang terkenal, yang menyediakan tahap keselamatan maklumat tertinggi.

  Kami mungkin berkongsi maklumat dengan ahli gabungan dan rakan kongsi, termasuk syarikat yang beroperasi di bawah jenama FXOpen, jika maklumat itu diperlukan untuk menyediakan produk atau perkhidmatan yang anda minta, atau untuk memberi anda peluang untuk mengambil bahagian dalam produk atau perkhidmatan ahli gabungan kami dan tawaran rakan kongsi. Kami juga mungkin menjalin perkongsian dan pakatan, yang mungkin termasuk perjanjian pemasaran bersama, dengan syarikat lain yang menawarkan produk dan perkhidmatan berkualiti tinggi yang mungkin bernilai kepada pelanggan kami. Untuk memastikan produk dan perkhidmatan ini memenuhi keperluan anda dan dihantar dengan cara yang berguna dan relevan, kami mungkin berkongsi beberapa maklumat dengan rakan kongsi, ahli gabungan dan pakatan. Ini membolehkan mereka memahami dengan lebih baik tawaran yang paling relevan dan berguna kepada diri sendiri. Penggunaan maklumat peribadi anda adalah terhad kepada tujuan yang dikenal pasti dalam hubungan kami dengan rakan kongsi atau ahli gabungan.

  Semua pihak ketiga yang menerima maklumat peribadi anda daripada kami di bawah perjanjian masing-masing dikehendaki melindungi maklumat peribadi anda dengan cara yang serupa dengan cara kami melakukan ini. Kami menggunakan pelbagai mekanisme undang-undang, termasuk kontrak, untuk membantu memastikan hak dan perlindungan anda.

  Sekatan tanggungjawab

  Jika pada bila-bila masa anda memilih untuk membeli produk atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh syarikat lain, sebarang maklumat peribadi yang anda kongsi dengan syarikat itu tidak lagi akan dikawal di bawah Dasar Privasi kami. Kami tidak bertanggungjawab ke atas dasar privasi atau kandungan tapak yang kami pautkan dan tidak mempunyai kawalan ke atas penggunaan atau perlindungan maklumat yang anda berikan atau dikumpulkan oleh tapak tersebut. Pada bila-bila masa anda memilih untuk memaut ke tapak Web berjenama bersama atau ke tapak Web yang dipautkan, anda mungkin diminta untuk memberikan pendaftaran atau maklumat lain. Sila ambil perhatian bahawa maklumat yang anda berikan akan dihantar kepada pihak ketiga, dan anda harus membiasakan diri dengan dasar privasi yang disediakan oleh pihak ketiga tersebut.

  Akses kepada Maklumat Peribadi

  Semua individu yang menjadi subjek maklumat peribadi yang dipegang oleh kami berhak untuk:

  • tanya maklumat yang kami pegang tentang mereka dan mengapa;
  • tanya bagaimana untuk mendapatkan akses kepadanya;
  • dimaklumkan cara untuk memastikan ia dikemas kini;
  • mempunyai maklumat peribadi yang tidak tepat dibetulkan atau dialih keluar;
  • untuk menerima maklumat peribadi mengenai mereka, yang telah mereka sediakan sebelum ini;
  • menghalang kami daripada memproses maklumat atau meminta agar ia dihentikan jika pemprosesan maklumat tersebut berkemungkinan menyebabkan kerosakan atau kesusahan yang besar, tidak wajar kepada individu atau orang lain, dsb.;
  • menghendaki kami memastikan bahawa tiada keputusan yang memberi kesan ketara kepada seseorang individu adalah semata-mata berdasarkan proses automatik untuk tujuan menilai perkara yang berkaitan dengannya, seperti kelakuan atau prestasi;
  • dimaklumkan apa yang kami lakukan untuk mematuhi kewajipan kami di bawah undang-undang perlindungan maklumat peribadi.

  Jika anda tidak boleh mengakses maklumat tertentu dan maklumat peribadi yang dikumpul oleh FXOpen, anda sentiasa boleh menghubungi FXOpen melalui butiran hubungan seperti yang dinyatakan dalam Dasar Privasi ini. Kami akan membalas permintaan untuk mengakses atau memadam maklumat peribadi anda dalam masa 30 hari.

  Sekiranya anda menganggap bahawa hak anda di bawah dasar Privasi ini dan/atau perundangan yang berkenaan dilanggar oleh kami dan kami tidak mengambil semua tindakan yang perlu untuk membetulkan pelanggaran tersebut atau menolak tuntutan anda, anda mempunyai hak untuk membuat aduan kepada pihak berkuasa penyeliaan dan sebelum mahkamah yang berwibawa.

  Keselamatan Maklumat Peribadi

  Kami mengekalkan piawaian dan prosedur keselamatan yang ketat dengan tujuan untuk menghalang akses tanpa kebenaran kepada maklumat anda oleh sesiapa sahaja, termasuk kakitangan kami.

  Kami menggunakan langkah organisasi dan teknologi yang berbeza untuk melindungi maklumat peribadi anda seperti nama samaran dan penyulitan. Sebagai sebahagian daripada proses nama samaran apabila anda menjalin hubungan perniagaan dengan kami, kami memberikan kepada akaun anda (kedua-dua ewallet dan akaun dagangan) pengecam unik (UID) yang menjadikan maklumat peribadi anda tidak lagi dikaitkan dengan anda tanpa menggunakan maklumat tambahan daripada sistem maklumat kami. UID anda dan bukannya nama anda digunakan dalam kebanyakan sistem maklumat yang kami gunakan untuk menyediakan perkhidmatan kami kepada anda. Hanya sebilangan terhad kakitangan kami dan pihak ketiga yang mempunyai akses kepada sistem maklumat di mana maklumat peribadi anda bersama-sama UID disimpan.

  Kami menggunakan teknologi penyulitan terkemuka untuk menjamin maklumat anda pada tahap perkakasan dan perisian. Perlindungan perkakasan termasuk produk keselamatan Cisco. Alat perlindungan perisian termasuk mekanisme kawalan yang ketat seperti berikut: SSL, TLS dengan kunci lebih besar daripada 2048-bit.

  Semua ahli FXOpen, semua kakitangan kami dan pihak ketiga apabila kami mengupah mereka untuk menyediakan perkhidmatan sokongan, dikehendaki mematuhi piawaian privasi kami dan membenarkan kami mengaudit mereka untuk pematuhan.

  Tempat Maklumat Peribadi disimpan dan diproses

  Maklumat peribadi yang dikumpul oleh FXOpen boleh disimpan dan diproses di rantau anda atau di mana-mana negara lain di mana FXOpen atau sekutunya, anak syarikat atau penyedia perkhidmatan mengekalkan kemudahan. Biasanya, lokasi storan utama adalah di Kesatuan Eropah, dengan sandaran ke pusat maklumat di wilayah lain. Lokasi storan dipilih untuk beroperasi dengan cekap, untuk meningkatkan prestasi, dan untuk mencipta lebihan untuk melindungi maklumat sekiranya berlaku gangguan atau masalah lain. Kami mengambil langkah untuk memastikan bahawa maklumat yang kami kumpulkan di bawah penyata privasi ini diproses mengikut peruntukan penyata ini dan keperluan undang-undang yang terpakai di mana sahaja maklumat itu berada.

  Kami memindahkan maklumat peribadi ke negara lain. Apabila kami berbuat demikian, kami menggunakan pelbagai mekanisme undang-undang, termasuk kontrak, untuk membantu memastikan hak dan perlindungan anda dibawa dengan maklumat anda.

  Pengekalan Maklumat Peribadi

  Sebagai peraturan umum, FXOpen mengekalkan maklumat peribadi anda untuk sepanjang tempoh perhubungan perniagaan dengan anda dan 5 tahun dari saat penamatan hubungan tersebut. Walau bagaimanapun, tempoh pengekalan maklumat peribadi anda boleh berbeza-beza untuk jenis maklumat yang berbeza dalam konteks produk yang berbeza, tempoh pengekalan sebenar boleh berbeza dengan ketara. Kriteria yang digunakan untuk menentukan tempoh pengekalan termasuk, contohnya:

  • Tempoh pemprosesan maklumat yang diperlukan untuk menyediakan perkhidmatan. Ini termasuk perkara seperti mengekalkan dan meningkatkan prestasi perkhidmatan tersebut, memastikan sistem kami selamat dan mengekalkan rekod perniagaan dan kewangan yang sesuai. Ini ialah peraturan umum yang menetapkan garis dasar untuk kebanyakan tempoh pengekalan maklumat.
  • Persetujuan subjek maklumat untuk tempoh penyimpanan yang lebih lama. Jika ya, kami akan mengekalkan maklumat mengikut persetujuan.
  • FXOpen tertakluk kepada kewajipan undang-undang, kontrak atau yang serupa untuk mengekalkan maklumat. Undang-undang pengekalan maklumat mandatori termasuk peraturan AML/CFT boleh digunakan dalam bidang kuasa yang berkenaan, perintah kerajaan untuk mengekalkan maklumat yang berkaitan dengan penyiasatan atau maklumat yang mesti disimpan untuk tujuan litigasi.

  Penggunaan Kuki

  Kami menggunakan kuki untuk membantu kami dalam menjamin aktiviti perdagangan anda dan untuk meningkatkan prestasi Laman Web kami. (Kuki ialah fail teks kecil yang dihantar dari pelayan Web ke komputer anda.) Kuki yang digunakan oleh kami tidak mengandungi sebarang maklumat peribadi, juga tidak mengandungi maklumat akaun atau kata laluan. Mereka hanya membenarkan tapak untuk mengenali bahawa permintaan halaman datang daripada seseorang yang telah log masuk.

  Kami mungkin berkongsi maklumat penggunaan Laman Web tentang pelawat ke Laman Web dengan syarikat pengiklanan yang bereputasi kerana menyasarkan iklan sepanduk Internet kami di tapak ini dan tapak lain. Untuk tujuan ini, tag piksel (juga dipanggil gif jelas atau suar web) boleh digunakan untuk mencatat halaman yang telah anda lawati. Maklumat yang dikumpul oleh syarikat pengiklanan melalui penggunaan tag piksel ini tidak boleh dikenal pasti secara peribadi.

  Untuk mentadbir dan menambah baik Laman Web kami, kami mungkin menggunakan pihak ketiga untuk menjejak dan menganalisis penggunaan dan maklumat volum statistik termasuk permintaan halaman, permintaan borang dan laluan klik. Pihak ketiga boleh menggunakan kuki untuk menjejaki tingkah laku dan mungkin menetapkan kuki bagi pihak kami. Kuki ini tidak mengandungi sebarang maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi.

  Perubahan kepada Dasar Privasi ini

  Dari semasa ke semasa, kami mungkin mengemas kini Dasar Privasi ini. Sekiranya kami mengubah Dasar Privasi ini secara material, Dasar Privasi yang disemak semula akan segera disiarkan ke tapak web dan kami akan menyiarkan notis di tapak web kami yang memaklumkan anda tentang perubahan tersebut. Anda bersetuju untuk menerima penyiaran Polisi Privasi yang disemak secara elektronik di tapak web sebagai notis sebenar kepada anda. Sebarang pertikaian mengenai Dasar Privasi kami adalah tertakluk kepada notis ini dan perjanjian kami dengan anda. Kami menggalakkan anda menyemak semula dan menyemak dasar ini secara berkala supaya anda sentiasa mengetahui maklumat yang kami kumpul, cara kami menggunakannya dan kepada siapa kami mendedahkannya. Jika anda mempunyai sebarang soalan yang tidak ditangani oleh kenyataan ini, sila hubungi kami.

  Kontak

  Jika anda mempunyai kebimbangan privasi, aduan atau soalan mengenai pengumpulan, pemprosesan dan penyimpanan maklumat peribadi anda, sila hubungi Pegawai Perlindungan Maklumat melalui e-mel [email protected], melalui telefon +64 9 8010123 atau hantar surat-menyurat ke 63 Pitt Street, Auckland Central, Auckland, 1010, New Zealand. Kami akan menjawab soalan atau kebimbangan dalam masa 30 hari.

  Melainkan dinyatakan sebaliknya, FXOpen Markets Limited ialah pengawal maklumat untuk maklumat peribadi yang kami kumpul melalui perkhidmatan tertakluk kepada penyata ini.