Forex VPS

Tersedia untuk semua pemegang akaun FXOpen ECN, STP dan CRYPTO!

Siapa yang boleh memohon VPS Forex percuma FXOpen?

Anda boleh menggunakan FXOpen Forex VPS secara percuma selama 1 bulan jika anda:

  • mengekalkan ekuiti sebanyak USD 5000 dalam akaun anda pada akhir bulan;
  • atau telah berdagang dengan jumlah USD 10,000,000 (setiap bulan kalendar).

Jika keperluan ini tidak dipenuhi maka bayaran sebanyak USD 30 boleh ditolak daripada eWallet atau akaun dagangan anda.

Kelebihan VPS Forex FXOpen

  • Kebolehcapaian: log masuk ke platform MT4 anda dari mana-mana komputer di mana sahaja di dunia.
  • Fleksibiliti: expert advisor terus berjalan walaupun komputer dimatikan atau kuasa/internet dimatikan.
  • Kelajuan: bersambung silang kepada pelayan FXOpen.

Syarat VPS

Atas permintaan anda, FXOpen mungkin memberikan anda perkhidmatan pengehosan Pelayan Peribadi Maya PERCUMA (VPS) pihak ketiga tertakluk pada syarat berikut:

Anda harus mempunyai eWallet yang disahkan dan sekurang-kurangnya satu akaun yang dibiayai dengan FXOpen.

Anda boleh membatalkan perkhidmatan pengehosan VPS dengan menghantar permintaan kepada [email protected] sehingga 28 hari bulan semasa. Penyediaan perkhidmatan pengehosan VPS akan dihentikan mulai hari pertama bulan berikutnya. Perkhidmatan pengehosan VPS mungkin dibatalkan oleh FXOpen secara automatik selepas 3 bulan perdagangan anda tidak aktif.

Perkhidmatan VPS disediakan oleh pihak ketiga. FXOpen mahupun mana-mana ahli gabungannya dan/atau pembekal dan/atau pembekal pihak ketiga tidak menerima sebarang liabiliti berkenaan dengan sebarang kelewatan, ketidaktepatan, kesilapan atau peninggalan dalam sebarang data yang diberikan kepada anda berkaitan dengan penggunaan pengehosan VPS.

FXOpen dan ahli gabungannya tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang ralat atau pincang fungsi perkhidmatan pengehosan termasuk, tetapi tidak terhad kepada, kegagalan komunikasi rangkaian, kesilapan sistem atau kegagalan data.

FXOpen tidak membuat sebarang jaminan mengenai perkhidmatan pengehosan VPS yang disediakan oleh pihak ketiga.

Anda harus menanggung rugi, melindungi dan menahan FXOpen, pemiliknya, anak syarikat, sekutu, pekerja, pengurusan dan kontraktor pihak ketiga tidak berbahaya daripada dan terhadap semua kerugian, liabiliti, penghakiman, saman, tindakan, prosiding, tuntutan, ganti rugi dan kos yang terhasil daripada atau timbul apa-apa tindakan atau peninggalan oleh anda atau mana-mana orang yang menggunakan perkhidmatan pengehosan VPS dan/atau mana-mana perkhidmatan menggunakan mana-mana kata laluan yang ditetapkan atau pengesahan lain dan/atau butiran akses yang diberikan oleh FXOpen dan/atau pihak ketiga kepada anda, sama ada anda benar-benar membenarkan sedemikian atau tidak.

Anda harus memeriksa dengan teliti Syarat Penggunaan pengehosan VPS pihak ketiga dan menilai risiko yang berkaitan dan had sebelum digunakan. Syarat Penggunaan pengehosan VPS pihak ketiga mungkin diberikan kepada anda oleh FXOpen atas permintaan anda.

Terma-terma ini merupakan sebahagian daripada Perjanjian Pelanggan yang dimeterai antara anda dan FXOpen. FXOpen boleh mengubah syarat ini mengikut budi bicara mutlaknya.

Ia adalah pada budi bicara mutlak FXOpen untuk mengecualikan anda daripada perkhidmatan pengehosan VPS ini jika kami percaya anda telah mencetuskan sebarang aktiviti penipuan atau tindakan anda didapati melanggar terma dan syarat ini atau terma dan syarat Syarat Penggunaan pengehosan VPS.

FXOpen berhak untuk menolak perkhidmatan pengehosan VPS ini mengikut budi bicara mutlaknya, tanpa perlu memberikan sebarang justifikasi atau menjelaskan sebab penurunan tersebut.

Anda dengan jelas mengakui bahawa anda telah membaca terma ini serta Syarat Penggunaan seperti yang disediakan oleh penyedia perkhidmatan pengehosan VPS dan memahami hak, kewajipan, terma dan syarat yang dinyatakan di sini. Dengan mengklik pada butang TERIMA, anda secara nyata bersetuju untuk terikat dengan terma dan Syarat Penggunaan ini seperti yang disediakan oleh penyedia perkhidmatan pengehosan VPS.

Dengan mengklik butang anda menerima terma dan syarat di atas.